Услуги

Услуги предлагани от АБЛЕНА на Продавача:

 • първоначален оглед на имота
 • консултация за цената на недвижимия имот
 • преглед на документите за собственост
 • сключване на Възлагателен договор със собственика
 • подготовка на имота за огледи
 • презентация на имота
 • извършване на огледи с потенциални купувачи

Услуги предлагани от АБЛЕНА на Купувача:
 • първоначална среща за уточняване параметрите на търсенето и начина на плащане
 • сключване на Договор за посредничество
 • организиране на огледи на предварително подбрани имоти
 • организиране и провеждане на среща със собственика при интерес към конкретен имот
 • изследване историята на имота, който сте избрали да закупите
 • подготовка на документи за теглене на кредит
 • участие в разговорите с представители на кредитната институция

Услуги предлагани от АБЛЕНА на Продавача и Купувача:
 • пазарни проучвания и анализи
 • извършване на нужните проверки за тежести върху имота
 • подготовка и сключване на Предварителен договор за покупко-продажба
 • организиране на прехвърлянето на собствеността пред Нотариус
 • организиране на предаване на владеенето

Агенция АБЛЕНА може да Ви окаже съдействие при строително-ремонтни и довършителни работи.
Партньори сме на: